Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 

Könyvelési szolgáltatás egyéni vállalkozók számára

Az    egyéni    vállalkozók    könyvelése    pénzforgalmi    szemléletben    történik,    alapesetben    a    személyi jövedelemadó    törvény    alapján.    Igazából    -    bár    ezzel    kapcsolatosan    vannak    tévhitek    a    vállalkozók körében   -   semmiben   nem   igényel   kevesebb   körültekintést,   mint   a   gazdasági   társaságok   könyvelése, sőt,    a    megfelelő    adókötelezettség    megállapítás    érdekében    több    analitikus    nyilvántartás    vezetése szükséges. A   személyi   jövedelemadó   törvény   alapján   kell   a   nyereséget   kiszámítani   és   a   költségeket   elszámolni. Ez jóval szűkebb mozgásteret ad, mint a társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozásoknál. A   személyi   jövedelemadó   törvény   alapesetben   vélelmezi,   hogy   a   vállalkozó   a   nyereségét   ki   is   veszi   a vállalkozásból   osztalékként,   így   pl.   nincs   meg   az   a   döntési   szabadság,   hogy   szeretnék-e   osztalékot kivenni (és leadózni!), mint egy gazdasági társaság esetében. A   fentiek   miatt   az   egyéni   vállalkozói   igazolvány   kiváltása   (illetve   a   vállalkozás   indítása)   előtt   személyes konzultáción   lehetőség   van   ügyfeleink   számára   az   egyéni   vállalkozásokkal   kapcsolatos   legfontosabb tudnivalók   megismerésére,   illetve   segítséget   kapnak   abban,   hogy   tervezett   vállalkozásuk   számára valóban az egyéni vállalkozás a megfelelő és legjobb választás-e.

A szolgáltatás tartalma

Az   egyéni   vállalkozók   számára   végzett   könyvelési   szolgáltatás   során   a   bizonylatok   rögzítésén   túl ügyfeleink    évente    többször    tájékoztatást    kapnak    vállalkozásuk    nyereségességéről    és    a    várható adókötelezettségekről.   A   szolgáltatás   magában   foglalja   az   év   végi   jövedelemadó,   és   a   helyi   iparűzési adó bevallás elkészítését is. Részleteiben: Bejelentési kötelezettségek teljesítése, illetve abban történő segítségnyújtás. Pénztárkönyv vezetése. Vállalkozói kivét havi számfejtése. Alkalmazottak részére történő bérszámfejtés. Költségvetési és egyéb hivatali szervek felé teljesítendő fizetési kötelezettségek rendelkezésre bocsátása. Analitikus nyilvántartások elkészítése. Évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése. Adóhatósággal folytatott egyeztetések, levelezések lebonyolítása. Adóhatóság előtti képviselet ellátása.
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148

Könyvelési szolgáltatás egyéni vállalkozók

számára

Az       egyéni       vállalkozók       könyvelése       pénzforgalmi szemléletben       történik,       alapesetben       a       személyi jövedelemadó    törvény    alapján.    Igazából    -    bár    ezzel kapcsolatosan   vannak   tévhitek   a   vállalkozók   körében   - semmiben   nem   igényel   kevesebb   körültekintést,   mint   a gazdasági     társaságok     könyvelése,     sőt,     a     megfelelő adókötelezettség        megállapítás        érdekében        több analitikus nyilvántartás vezetése szükséges. A     személyi     jövedelemadó     törvény     alapján     kell     a nyereséget   kiszámítani   és   a   költségeket   elszámolni.   Ez jóval    szűkebb    mozgásteret    ad,    mint    a    társasági    adó hatálya alá tartozó vállalkozásoknál. A       személyi       jövedelemadó       törvény       alapesetben vélelmezi,   hogy   a   vállalkozó   a   nyereségét   ki   is   veszi   a vállalkozásból    osztalékként,    így    pl.    nincs    meg    az    a döntési   szabadság,   hogy   szeretnék-e   osztalékot   kivenni (és leadózni!), mint egy gazdasági társaság esetében. A   fentiek   miatt   az   egyéni   vállalkozói   igazolvány   kiváltása (illetve       a       vállalkozás       indítása)       előtt       személyes konzultáción     lehetőség     van     ügyfeleink     számára     az egyéni       vállalkozásokkal       kapcsolatos       legfontosabb tudnivalók    megismerésére,    illetve    segítséget    kapnak abban,   hogy   tervezett   vállalkozásuk   számára   valóban   az egyéni vállalkozás a megfelelő és legjobb választás-e.

A szolgáltatás tartalma

Az     egyéni     vállalkozók     számára     végzett     könyvelési szolgáltatás      során      a      bizonylatok      rögzítésén      túl ügyfeleink      évente      többször      tájékoztatást      kapnak vállalkozásuk       nyereségességéről       és       a       várható adókötelezettségekről.   A   szolgáltatás   magában   foglalja az    év    végi    jövedelemadó,    és    a    helyi    iparűzési    adó bevallás elkészítését is. Részleteiben: Bejelentési kötelezettségek teljesítése, illetve abban történő segítségnyújtás. Pénztárkönyv vezetése. Vállalkozói kivét havi számfejtése. Alkalmazottak részére történő bérszámfejtés. Költségvetési és egyéb hivatali szervek felé teljesítendő fizetési kötelezettségek rendelkezésre bocsátása. Analitikus nyilvántartások elkészítése. Évközi és év végi bevallások, adatszolgáltatások elkészítése. Adóhatósággal folytatott egyeztetések, levelezések lebonyolítása. Adóhatóság előtti képviselet ellátása.
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden