Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 

Fontos jogszabályok

A teljesség igénye nélkül, a legfontosabb, könyveléshez és vállalkozásvezetéshez kapcsolódó jogszabályok.

Adózás

általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. törvény adózás rendje 2003. évi XCII. törvény egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 2005. évi CXX. törvény egyszerűsített vállalkozói adó 2002. évi XLIII. törvény gépjárműadó 1991. évi LXXXII. törvény helyi adók 1990. évi C. törvény illetékek 1990. évi XCIII. törvény jövedéki adó és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai 2003. évi CXXVII. törvény kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó 2012. évi CXLVII. törvény szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatása 2011. évi CLV. törvény számvitel 2000. évi C. törvény személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII. törvény társasági adó és az osztalékadó 1996. évi LXXXI. törvény vámjog (közösségi) végrehajtása 2003. évi CXXVI. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosítása 2010. évi XC. törvény Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékel 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek 285/2011. (XII. 22.) kormányrendelet szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség 22/2009. (X. 16.) PM rendelet szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályai 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezések 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet adóügyek elektronikus intézésének szabályai 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazása 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

Munkaügy és járulékok

kötelező egészségbiztosítás ellátásai 1997. évi LXXXIII. törvény kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtása 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása 1991. évi IV. törvény munkaügyi ellenőrzés 1996. évi LXXV. törvény magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. törvény Munka Törvénykönyve 2012.évi I. törvény munkavédelem 1993. évi XCIII. törvény társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet

Gazdasági jog

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. törvény cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény kereskedelemről 2005. évi CLXIV. törvény közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény

Egyéb

Büntető Törvénykönyvről 2012. évi C. törvény fizetési meghagyásos eljárásról 2009. évi L. törvény ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény bírósági végrehajtásról 1994. évi LIII. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény egyéni vállalkozói igazolványról 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet mezőgazdasági őstermelői igazolványról 228/1996. (XII. 26.) kormányrendelet
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148

Fontos jogszabályok

A teljesség igénye nélkül, a legfontosabb, könyveléshez és vállalkozásvezetéshez kapcsolódó jogszabályok.

Adózás

általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. törvény adózás rendje 2003. évi XCII. törvény egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 2005. évi CXX. törvény egyszerűsített vállalkozói adó 2002. évi XLIII. törvény gépjárműadó 1991. évi LXXXII. törvény helyi adók 1990. évi C. törvény illetékek 1990. évi XCIII. törvény jövedéki adó és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályai 2003. évi CXXVII. törvény kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó 2012. évi CXLVII. törvény szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatása 2011. évi CLV. törvény számvitel 2000. évi C. törvény személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII. törvény társasági adó és az osztalékadó 1996. évi LXXXI. törvény vámjog (közösségi) végrehajtása 2003. évi CXXVI. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosítása 2010. évi XC. törvény Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékel 60/1992. (IV. 1.) kormányrendelet külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek 285/2011. (XII. 22.) kormányrendelet szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség 22/2009. (X. 16.) PM rendelet szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályai 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezések 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet adóügyek elektronikus intézésének szabályai 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazása 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

Munkaügy és járulékok

kötelező egészségbiztosítás ellátásai 1997. évi LXXXIII. törvény kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtása 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet foglalkoztatás elősegítése és a munkanélküliek ellátása 1991. évi IV. törvény munkaügyi ellenőrzés 1996. évi LXXV. törvény magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. törvény Munka Törvénykönyve 2012.évi I. törvény munkavédelem 1993. évi XCIII. törvény társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. törvény társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 168/1997. (X. 6.) kormányrendelet munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet

Gazdasági jog

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. törvény cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény kereskedelemről 2005. évi CLXIV. törvény közbeszerzésekről 2011. évi CVIII. törvény pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. törvény reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 1996. évi LVII. törvény

Egyéb

Büntető Törvénykönyvről 2012. évi C. törvény fizetési meghagyásos eljárásról 2009. évi L. törvény ingatlan-nyilvántartásról 1997. évi CXLI. törvény ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény bírósági végrehajtásról 1994. évi LIII. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény egyéni vállalkozói igazolványról 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet mezőgazdasági őstermelői igazolványról 228/1996. (XII. 26.) kormányrendelet
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden