Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 

Márciustól felel az ügyvezető

[2014.03.02.] 2014. március közepétől gyökeresen megváltozhat a cégek vezetőinek élete. Az új Ptk. alapján a jövőben akár saját vagyonukkal is felelhetnek a társaság működésében másnak okozott kárért.

Jelenlegi szabály

A jelenlegi, a gazdasági társaságokról szóló törvényben található szabály alapján, a társaság felelős azért a kárért, melyet az ügyvezető ügyvezetőként történő eljárása során másnak okoz. Ez persze most sem azt jelenti, hogy az ügyvezető egyáltalán nem felelős. Nem mindegy azonban, hogy ki és kin követelhet kártérítést. A most életben lévő szabály alapján a vezető tisztségviselők elsősorban a saját társaságuk tulajdonosai felé voltak felelősek, mivel a régi Gt. a vezető tisztségviselőt a társaság részének tekintette, a külvilág felé pedig maga a társaság felelt. A kárt elszenvedő fél a cégtől követelheti kára megtérítését, és a cég tulajdonosai jogosultak az ügyvezetőn behajtani az általa okozott kár összegét. No, azért a gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű, hiszen egyrészt kérdéses, hogy a kárt okozó ügyvezető cége rendelkezik-e vagyonnal, melyből a kár megtéríthető, és az sem mindegy, hogy a cég tulajdonosai hogyan tudnak fellépni a kárt okozó ügyvezetővel szemben.

Mi lesz a jövőben?

2014. március közepétől a helyzet gyökeresen megváltozhat az új előírásnak köszönhetően. Ügyvezetők, figyelem! A jövőben már akár saját vagyonukkal is felelhetnek egy-egy rosszul meghozott vezetői döntés miatt! Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő törvénymódosításokat tartalmazó csomag emeli vissza március közepétől a Csődtörvénybe azt a lehetőséget, amely 2009 és 2012 között már fennállt: a hitelezők, illetve a felszámoló kérelme alapján a bíróság még a felszámolás tartama alatt, tehát a cég megszüntetését megelőzően kötelezheti a cég volt ügyvezetőjét a fedezethiány miatt ki nem egyenlíthető hitelezői követelésekért való helytállásra. Az új Polgári Törvénykönyv egyértelműen rögzíti, hogy a jogi személy vezető tisztségviselője az ilyen minőségben másnak okozott kárért a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Az egyetemleges felelősség annyit tesz, hogy a károsult jogosult akár a cégtől, akár a vezető tisztségviselőtől követelni a felmerült kárát, így az ügyvezető saját vagyonával is kénytelen felelni. Ez a rendelkezés teljesen új szabályként jelenik meg az új Polgári Törvénykönyvben. Tulajdonosi utasítás, ügyvezetői tiltakozás A tulajdonos utasítása esetén sincs már automatikus mentesülés: a következmények alól az ügyvezető csak akkor mentesül, ha bizonyíthatóan tiltakozik a szerinte rossz, vagy szakmailag megalapozatlan utasítás ellen. A vezető tisztségviselő csak akkor nem vonható felelősségre, ha a tulajdonos a tiltakozás ellenére is fenntartja az utasítást. Érdemes lehet vezetői felelősségbiztosításokat kötni, illetve az írásbeli vezetői szerződéseket alaposan átnézni, vagy - ha nincs - adott esetben megírni, mivel jelenleg az a gyakorlat, hogy ezek a megállapodások nincsenek írásba foglalva. Jelentősen megnő az írásbeli szerződések szerepe, ezért most már minden esetben szükségesnek tartom az írásbeli szerződések megkötését. Írásban kell rögzíteni, hogy milyen védelmet nyújt a tulajdonos az ügyvezetőnek, milyenek a döntési jogkörök. A határon is átnyúlik az új Ptk. A több országot érintő vállalatfelvásárlási, finanszírozási ügyletekre is hatással lesz a új Ptk. hatályba lépése. E tranzakciókban fontos szerepe van a társaságok által nyújtott biztosítéki lehetőségeknek, az e területhez kapcsolódó szabályozásnak, a törvényváltozás miatt komoly változásokra kell felkészülniük a finanszírozóknak és a cégeknek egyaránt. Vissza a bejegyzésekhez
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148

Márciustól felel az ügyvezető

[2014.03.02.] 2014. március közepétől gyökeresen megváltozhat a cégek vezetőinek élete. Az új Ptk. alapján a jövőben akár saját vagyonukkal is felelhetnek a társaság működésében másnak okozott kárért.

Jelenlegi szabály

A jelenlegi, a gazdasági társaságokról szóló törvényben található szabály alapján, a társaság felelős azért a kárért, melyet az ügyvezető ügyvezetőként történő eljárása során másnak okoz. Ez persze most sem azt jelenti, hogy az ügyvezető egyáltalán nem felelős. Nem mindegy azonban, hogy ki és kin követelhet kártérítést. A most életben lévő szabály alapján a vezető tisztségviselők elsősorban a saját társaságuk tulajdonosai felé voltak felelősek, mivel a régi Gt. a vezető tisztségviselőt a társaság részének tekintette, a külvilág felé pedig maga a társaság felelt. A kárt elszenvedő fél a cégtől követelheti kára megtérítését, és a cég tulajdonosai jogosultak az ügyvezetőn behajtani az általa okozott kár összegét. No, azért a gyakorlatban ez nem ilyen egyszerű, hiszen egyrészt kérdéses, hogy a kárt okozó ügyvezető cége rendelkezik-e vagyonnal, melyből a kár megtéríthető, és az sem mindegy, hogy a cég tulajdonosai hogyan tudnak fellépni a kárt okozó ügyvezetővel szemben.

Mi lesz a jövőben?

2014. március közepétől a helyzet gyökeresen megváltozhat az új előírásnak köszönhetően. Ügyvezetők, figyelem! A jövőben már akár saját vagyonukkal is felelhetnek egy-egy rosszul meghozott vezetői döntés miatt! Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő törvénymódosításokat tartalmazó csomag emeli vissza március közepétől a Csődtörvénybe azt a lehetőséget, amely 2009 és 2012 között már fennállt: a hitelezők, illetve a felszámoló kérelme alapján a bíróság még a felszámolás tartama alatt, tehát a cég megszüntetését megelőzően kötelezheti a cég volt ügyvezetőjét a fedezethiány miatt ki nem egyenlíthető hitelezői követelésekért való helytállásra. Az új Polgári Törvénykönyv egyértelműen rögzíti, hogy a jogi személy vezető tisztségviselője az ilyen minőségben másnak okozott kárért a jogi személlyel egyetemlegesen felel. Az egyetemleges felelősség annyit tesz, hogy a károsult jogosult akár a cégtől, akár a vezető tisztségviselőtől követelni a felmerült kárát, így az ügyvezető saját vagyonával is kénytelen felelni. Ez a rendelkezés teljesen új szabályként jelenik meg az új Polgári Törvénykönyvben. Tulajdonosi utasítás, ügyvezetői tiltakozás A tulajdonos utasítása esetén sincs már automatikus mentesülés: a következmények alól az ügyvezető csak akkor mentesül, ha bizonyíthatóan tiltakozik a szerinte rossz, vagy szakmailag megalapozatlan utasítás ellen. A vezető tisztségviselő csak akkor nem vonható felelősségre, ha a tulajdonos a tiltakozás ellenére is fenntartja az utasítást. Érdemes lehet vezetői felelősségbiztosításokat kötni, illetve az írásbeli vezetői szerződéseket alaposan átnézni, vagy - ha nincs - adott esetben megírni, mivel jelenleg az a gyakorlat, hogy ezek a megállapodások nincsenek írásba foglalva. Jelentősen megnő az írásbeli szerződések szerepe, ezért most már minden esetben szükségesnek tartom az írásbeli szerződések megkötését. Írásban kell rögzíteni, hogy milyen védelmet nyújt a tulajdonos az ügyvezetőnek, milyenek a döntési jogkörök. A határon is átnyúlik az új Ptk. A több országot érintő vállalatfelvásárlási, finanszírozási ügyletekre is hatással lesz a új Ptk. hatályba lépése. E tranzakciókban fontos szerepe van a társaságok által nyújtott biztosítéki lehetőségeknek, az e területhez kapcsolódó szabályozásnak, a törvényváltozás miatt komoly változásokra kell felkészülniük a finanszírozóknak és a cégeknek egyaránt. Vissza a bejegyzésekhez
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden