Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 

Könyvelési szolgáltatás őstermelők, családi gazdálkodók

számára

A   mezőgazdasági   őstermelőknek,   családi   gazdálkodóknak   speciális   jövedelemadózási   és   társadalom- biztosítási kötelezettségeik vannak. Őstermelői minőséget a következő tevékenységi formák jelentenek: őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező családtagok, regisztrált gazdasági termelő, családi gazdálkodó, családi gazdaságban a családi gazdálkodó nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, mezőgazdasági kistermelő. Az    őstermelők    többféle    adózási    mód    közül    választhatnak,    amely    választás    egyben    a    jövedelem megállapítási   módjának   választását   is   jelenti.   Ennek   megfelelően   kell   kialakítani   a   könyvelési, nyilvántartási rendszert is . A    jogalkotók    az    őstermelőkre    nézve    az    egyéb    vállalkozási    formákhoz    képest    kedvezőbb    adózási módokat    állapítanak    meg.    A    jól    megválasztott    szabályok    alkalmazásával    elérhető    egy    őstermelő család    esetében,    hogy    -    teljesen    legálisan    -    egyáltalán    ne    keletkezzen    részükről    adófizetési kötelezettség. A   fentiekben   leírtakból   is   látható,   hogy   ezen   a   területen   sem   mindegy ,   hogy   milyen   hozzáállású,   tudású és tapasztalatú könyvelő kerül kiválasztásra!
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148

Könyvelési szolgáltatás őstermelők, családi

gazdálkodók számára

A            mezőgazdasági            őstermelőknek,            családi gazdálkodóknak        speciális        jövedelemadózási        és társadalom-biztosítási kötelezettségeik vannak. Őstermelői   minőséget   a   következő   tevékenységi   formák jelentenek: őstermelői      igazolvánnyal      rendelkező      magán- személy, közös       őstermelői       igazolvánnyal       rendelkező családtagok, regisztrált gazdasági termelő, családi gazdálkodó, családi    gazdaságban    a    családi    gazdálkodó    nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja, mezőgazdasági kistermelő. Az       őstermelők       többféle       adózási       mód       közül választhatnak,    amely    választás    egyben    a    jövedelem megállapítási módjának választását is jelenti. Ennek    megfelelően    kell    kialakítani    a    könyvelési, nyilvántartási rendszert is . A      jogalkotók      az      őstermelőkre      nézve      az      egyéb vállalkozási     formákhoz     képest     kedvezőbb     adózási módokat   állapítanak   meg.   A   jól   megválasztott   szabályok alkalmazásával       elérhető       egy       őstermelő       család esetében,    hogy    -    teljesen    legálisan    -    egyáltalán    ne keletkezzen részükről adófizetési kötelezettség. A   fentiekben   leírtakból   is   látható,   hogy   ezen   a   területen sem     mindegy ,     hogy     milyen     hozzáállású,     tudású     és tapasztalatú könyvelő kerül kiválasztásra!
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden