Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden

Egy vállalkozás könyvelése rendkívüli bizalmat és felelősséget jelent.

Fontos Önnek a bizalom és a garancia? Kollégáink   a   könyvelés   során   tudomásukra   jutott   információkkal,   adatokkal   a   legszigorúbb követelményeknek      megfelelő,      kiemelt      titoktartással      bánnak .      Amennyiben      Ön   szükségesnek tartja, titoktartási szerződés aláírását is készséggel vállaljuk. Irodánk   az   általunk   elkövetett   esetleges   hibákból   fakadóan   kirótt   jogkövetkezményekért (adó-    és    mulasztási    bírság,    késedelmi    pótlék)    felelősséget    vállal ,    ezen    kötelezettség fedezetére szakmai felelősségbiztosítással is rendelkezünk. Büszkék   vagyunk   arra ,   hogy   ez   utóbbi   lehetőséget   az   iroda   fennállása   óta   még   eddig   nem kellett igénybe venni. Elmarasztalás nélkül kiálltuk a lefolytatott ellenőrzések próbáját   :) Elvis Presley bölcsessége Önnek is kézzelfogható előnyökkel jár: “Nincs szükségem egyetlen testőrre sem. Viszont nagyon is szükségem van két jól képzett mérlegképes könyvelőre.”

Könyvelési szolgáltatások

Válasszon minőségi szolgáltatásainkból a vállalkozás jellegéhez és az Ön igényeihez  igazodva: könyvelés / egyszeres és kettős könyvviteli rendszerben adóbevallások, mérlegek és beszámolók elkészítése (akár év közben is tájékoztató jelleggel), bérszámfejtés, tb. ügyintézés, adóhivatali bejelentések megtétele, adójogi kontroll, hatóság előtti képviselet, adótanácsadás.

Szolgáltatásaink elérhetőek egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak (Bt., Kft.),

őstermelőknek, családi gazdálkodóknak, non-profit szervezeteknek egyaránt.

Ügyfeleink    jóvoltából    tapasztalatokkal    bírunk    mezőgazdasági,    kereskedelmi,    gyártási, vendéglátóipari, szépségápolási, informatikai, orvosi tevékenységi területeken.

A könyvelésen túl - további szolgáltatásaink

1. Revizori szolgáltatások 2. Oktatás, tanácsadás 3. Szabályzatkészítés társas vállalkozások számára

1.

Revizori szolgáltatás

Ugye Ön nem ilyen módon szeret tájékoztatást kapni vállalkozásával kapcsolatosan?

Könyvelő a főnöknek: - Főnök, végre megcsináltam a negyedéves kimutatást! Biztos, ami biztos, tízszer is utánaszámoltam! - Nagyszerű, mutassa! - Tessék, itt van mind a tíz eredmény!

Hogyan fejlesztheti az Ön vállalkozását egy külső szakértő?

A     pénzügyi-számviteli     ellenőrzés     független,     tárgyilagos     bizonyosságot     adó     és     tanácsadó tevékenység,    amelynek    célja,    hogy    az    ellenőrzött    szervezet    működését    fejlessze    és    ered- ményességét növelje.   A   vizsgált   vállalkozást   a   céljai   elérése   érdekében   rendszerszemléletű   megközelítéssel   és   módszeresen értékeli     az     ellenőrzés,     illetve     fejleszti     a     kockázatkezelési,     ellenőrzési     és     irányítási     eljárásainak hatékonyságát. A   jogszabályoknak   és   a   belső   szabályzatoknak   való   megfelelést,   valamint   a   gazdaságosságot, hatékonyságot    és    eredményességet    vizsgálva    a    szakellenőr    ellenőrzési    megállapításokat    és ajánlásokat fogalmaz meg a vállalkozás, a szervezet vezetője részére.

Egy lépéssel a hatóságok előtt

Különös   jelentőséggel   bír   a   vállalkozás   átvilágítása,   ellenőrzése   abban   az   esetben,   ha   a   vállalkozás könyvvizsgálatra   nem   kötelezett.   A   hatósági   vizsgálatokat   megelőzően   végzett   ellenőrzések   során   feltárt észrevételek,   hiányosságok   még   önellenőrzéssel   korrigálhatóak.   Elkerülhetővé   válik   ennek   következtében   a jelentős összegű bírság megfizetése. Megdöbbentő tapasztalataink vannak a már elvégzett revizori ellenőrzéseink, valamint más könyvelőktől átvett ügyfelek anyagában feltárt hiányosságok kapcsán.

2.

Oktatás, tanácsadás

 

Kovácsoljon előnyt a tudásából!

Ma már elengedhetetlen egy vállalkozó számára, hogy ismereteket szerezzen az alábbi témákban, amennyiben hatékonyan szeretné üzemeltetni vállalkozását: a vállalkozási formák jellegzetességei, egyéni vállalkozás alapítása, megszűnése, cég alapítása, működése, megszűnése, a gazdasági élet szereplőinek feladata, a működés külső-belső környezeti tényezői, üzleti terv jelentősége, tartalma, adózási kötelezettségek, adónemek, hatékony vállalkozási adminisztráció, kapcsolódó feladatok, főkönyvi kivonat tartalma és értelmezése, beszámolókban foglalt adatok értelmezése. Mindezt   tömören   és   érthetően   bemutatjuk   Önnek.   A   fenti   ismeretek   birtokában   sokkal   könnyebben boldogulhat az üzleti életben, előnyt szerezve kevésbé tájékozott partnereivel szemben. Mikor   célszerű?    Már   a   vállalkozás   megkezdése   előtt,   a   tervezés   fázisában   javasolt   a   fenti   ismeretekkel rendelkezni,    de    sosem    késő    fejleszteni    a    tudásunkat.    Ne    feledjük,    a    megszerzett    tudás    az,    amellyel kiemelkedhetünk, és amelyet már nem vehetnek el tőlünk ! Kinek ajánljuk? leendő vállalkozóknak, már működő vállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, vállalkozások adminisztrátori alkalmazottainak. Kis   létszám   (max.   3   fő)   esetén   irodánkban   is   tartható   az   oktatás,   de   kívánságára   helyszíni   kiszállással   is elvégezzük az oktatást. Gyarapítsa velünk ismereteit!

3.

Szabályzatkészítés társas vállalkozások számára

 

Ne fizessen feleslegesen büntetést!

Az    újonnan    alakult    társas    vállalkozásoknak    90    napjuk    van    arra,    hogy    elkészítsék    a    saját vállalkozásukra    érvényes    kötelező    szabályzatokat.    Természetesen    a    régebb    óta    működő    vállalko- zásoknak   is   rendelkezniük   kell   ezekkel   a   szabályzatokkal.   A   szabályzatok   elkészítésének   kötelezettségét   a számviteli törvény írja elő. Az   adóhatóságok   ellenőrzéskor   ezeket   a   szabályzatokat   elsőnek   kérik   el,   és   akkor   már   igen   nehézkes ezeket   utólag   pótolni,   és   összhangba   hozni   az   addigi   eseményekkel.   A   szabályzatok   hiánya   esetén 500.000   Ft   mulasztási   bírság   kiszabására   kerül   sor   a   hatóság   részéről,   és   kötelezik   a   vállalkozást,   hogy záros   határidőn   belül   (ez   általában   30   nap)   mutassa   be   az   elkészült   szabályzatokat.   Ha   a   társaság   ekkor sem   tesz   eleget   a   szabályzat   elkészítésére   vonatkozó   törvényi   előírásnak,   akkor   a   határidő   lejártát követő   ellenőrzéskor   ismét   kapnak   egy   500.000   Ft-os   fizetési   kötelezvényt!   Mindez   addig   ismételhető, amíg a szabályzatok el nem készülnek. Szabályzatok, amelyekkel a vállalkozásnak kötelezően rendelkeznie kell: számviteli politika számlarend bizonylati szabályzat selejtezési szabályzat leltárkészítési szabályzat értékelési szabályzat pénzkezelési szabályzat Egy    vállalkozás    beindítása    nagyon    sok    időt    és    energiát    igényel,    így    érthető,    ha    ezen    törvényi kötelezettségre nem jut elég ideje a vezetőnek. Előzze meg a váratlan ellenőrzés kellemetlenségeit, készíttesse el velünk szabályzatait! Szolgáltatásainkon túl könyvvizsgálói és ügyvédi kapcsolataink révén is tudjuk Önt segíteni!
Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó Őstermelő, családi gazdálkodó Őstermelő, családi gazdálkodó Gazdasági társaság (Bt., Kft.) Gazdasági társaság (Bt., Kft.) Non-profit szervezet Non-profit szervezet
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden

Egy vállalkozás könyvelése rendkívüli

bizalmat és felelősséget jelent.

Fontos Önnek a bizalom és a garancia? Kollégáink   a   könyvelés   során   tudomásukra   jutott információkkal,   adatokkal   a   legszigorúbb   követel- ményeknek     megfelelő,     kiemelt     titoktartással bánnak .    Amennyiben    Ön     szükségesnek    tartja, titoktartási     szerződés     aláírását     is     készséggel vállaljuk. Irodánk   az   általunk   elkövetett   esetleges   hibákból fakadóan    kirótt    jogkövetkezményekért    (adó-    és mulasztási   bírság,   késedelmi   pótlék)   felelősséget vállal ,     ezen     kötelezettség     fedezetére     szakmai felelősségbiztosítással is rendelkezünk. Büszkék   vagyunk   arra ,   hogy   ez   utóbbi   lehetőséget az    iroda    fennállása    óta    még    eddig    nem    kellett igénybe   vennünk.   Elmarasztalás   nélkül   kiálltuk   a lefolytatott ellenőrzések próbáját   :) Elvis Presley bölcsessége Önnek is kézzelfogható előnyökkel jár: “Nincs szükségem egyetlen testőrre sem. Viszont nagyon is szükségem van két jól képzett mérlegképes könyvelőre.”

Könyvelési szolgáltatások

Válasszon minőségi szolgáltatásainkból a vállalkozás jellegéhez és az Ön igényeihez igazodva: könyvelés / egyszeres és kettős könyvviteli rendszerben adóbevallások, mérlegek és beszámolók elkészítése (akár év közben is tájékoztató jelleggel), bérszámfejtés, tb. ügyintézés, adóhivatali bejelentések megtétele, adójogi kontroll, hatóság előtti képviselet, adótanácsadás.

Szolgáltatásaink elérhetők egyéni vállalkozóknak,

gazdasági társaságoknak (Bt., Kft.), őstermelőknek,

családi gazdálkodóknak, non-profit

szervezeteknek egyaránt.

Ügyfeleink    jóvoltából    tapasztalatokkal    bírunk    gyártási, mezőgazdasági,     kereskedelmi,     vendéglátóipari,     orvosi, szépségápolási és informatikai tevékenységi területeken.

A könyvelésen túl - további szolgáltatásaink

1. Revizori szolgáltatások 2. Oktatás, tanácsadás 3. Szabályzatkészítés társas vállalkozásoknak

1.

Revizori szolgáltatás

Ugye Ön nem ilyen módon szeret tájékoztatást

kapni vállalkozásával kapcsolatosan?

Könyvelő a főnöknek: - Főnök, végre megcsináltam a negyedéves kimutatást! Biztos, ami biztos, tízszer is utánaszámoltam! - Nagyszerű, mutassa! - Tessék, itt van mind a tíz eredmény!

Hogyan fejlesztheti az Ön vállalkozását egy külső

szakértő?

A    pénzügyi-számviteli    ellenőrzés    független,    tárgyi- lagos   bizonyosságot   adó   és   tanácsadó   tevékenység, amelynek      célja,      hogy      az      ellenőrzött      szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.   A      vizsgált      vállalkozást      a      céljai      elérése      érdekében rendszerszemléletű      megközelítéssel      és      módszeresen értékeli   az   ellenőrzés,   illetve   fejleszti   a   kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A    jogszabályoknak    és    a    belső    szabályzatoknak    való megfelelést,   valamint   a   gazdaságosságot,   hatékony- ságot    és    eredményességet    vizsgálva    a    szakellenőr ellenőrzési   megállapításokat   és   ajánlásokat   fogalmaz meg a vállalkozás, a szervezet vezetője részére.

Egy lépéssel a hatóságok előtt

Különös     jelentőséggel     bír     a     vállalkozás     átvilágítása, ellenőrzése      abban      az      esetben,      ha      a      vállalkozás könyvvizsgálatra   nem   kötelezett.   A   hatósági   vizsgálatokat megelőzően    végzett    ellenőrzések    során    feltárt    észrevételek, hiányosságok   még   önellenőrzéssel   korrigálhatóak.   Elkerülhe- tővé    válik    ennek    következtében    a    jelentős    összegű    bírság megfizetése. Megdöbbentő tapasztalataink vannak a már elvégzett revizori ellenőrzéseink, valamint más könyvelőktől átvett ügyfelek anyagában feltárt hiányosságok kapcsán.

2.

Oktatás, tanácsadás

 

Kovácsoljon előnyt a tudásából!

Ma    már    elengedhetetlen    egy    vállalkozó    számára,    hogy ismereteket   szerezzen   az   alábbi   témákban,   amennyiben hatékonyan szeretné üzemeltetni vállalkozását: a vállalkozási formák jellegzetességei, egyéni vállalkozás alapítása, megszűnése, cég alapítása, működése, megszűnése, a gazdasági élet szereplőinek feladata, a működés külső-belső környezeti tényezői, üzleti terv jelentősége, tartalma, adózási kötelezettségek, adónemek, hatékony vállalkozási adminisztráció, kapcsolódó feladatok, főkönyvi kivonat tartalma és értelmezése, beszámolókban foglalt adatok értelmezése. Mindezt   tömören   és   érthetően   bemutatjuk   Önnek.   A   fenti ismeretek   birtokában   sokkal   könnyebben   boldogulhat   az üzleti      életben,      előnyt      szerezve      kevésbé      tájékozott partnereivel szemben. Mikor   célszerű?    Már   a   vállalkozás   megkezdése   előtt,   a tervezés      fázisában      javasolt      a      fenti      ismeretekkel rendelkezni,   de   sosem   késő   fejleszteni   a   tudásunkat.   Ne feledjük,   a   megszerzett   tudás   az,   amellyel   kiemelkedhetünk, és amelyet már nem vehetnek el tőlünk ! Kinek ajánljuk? leendő vállalkozóknak, már működő vállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, vállalkozások adminisztrátori alkalmazottainak. Kis   létszám   (max.   3   fő)   esetén   irodánkban   is   tartható   az oktatás,   de   kívánságára   helyszíni   kiszállással   is   elvégezzük az oktatást. Gyarapítsa velünk ismereteit!

3.

Szabályzatkészítés társas vállalkozások

számára

 

Ne fizessen feleslegesen büntetést!

Az   újonnan   alakult   társas   vállalkozásoknak   90   napjuk van    arra,    hogy    elkészítsék    a    saját    vállalkozásukra érvényes     kötelező     szabályzatokat.     Természetesen     a régebb    óta    működő    vállalkozásoknak    is    rendelkezniük    kell ezekkel    a    szabályzatokkal.    A    szabályzatok    elkészítésének kötelezettségét a számviteli törvény írja elő. Az   adóhatóságok   ellenőrzéskor   ezeket   a   szabályzatokat elsőnek    kérik    el,    és    akkor    már    igen    nehézkes    ezeket utólag      pótolni,      és      összhangba      hozni      az      addigi eseményekkel.   A   szabályzatok   hiánya   esetén   500.000   Ft mulasztási     bírság     kiszabására     kerül     sor     a     hatóság részéről,   és   kötelezik   a   vállalkozást,   hogy   záros   határidőn belül    (ez    általában    30    nap)    mutassa    be    az    elkészült szabályzatokat.    Ha    a    társaság    ekkor    sem    tesz    eleget    a szabályzat    elkészítésére    vonatkozó    törvényi    előírásnak, akkor    a    határidő    lejártát    követő    ellenőrzéskor    ismét kapnak    egy    500.000    Ft-os    fizetési    kötelezvényt!    Mindez addig ismételhető, amíg a szabályzatok el nem készülnek. Szabályzatok, amelyekkel a vállalkozásnak kötelezően rendelkeznie kell: számviteli politika számlarend bizonylati szabályzat selejtezési szabályzat leltárkészítési szabályzat értékelési szabályzat pénzkezelési szabályzat Egy    vállalkozás    beindítása    nagyon    sok    időt    és    energiát igényel,   így   érthető,   ha   ezen   törvényi   kötelezettségre   nem jut elég ideje a vezetőnek. Előzze meg a váratlan ellenőrzés kellemetlenségeit, készíttesse el velünk szabályzatait! Szolgáltatásainkon túl könyvvizsgálói és ügyvédi kapcsolataink révén is tudjuk Önt segíteni!
Gazdasági társaság (Bt., Kft.) Gazdasági társaság (Bt., Kft.) Őstermelő, családi gazdálkodó Őstermelő, családi gazdálkodó Non-profit szervezet Non-profit szervezet
Egyéni vállalkozó Egyéni vállalkozó