Szegedikonyvelo.hu | 6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148           Jogi nyilatkozat 

Figyelemfelhívás törzstőke emelésre

[2014.02.22.] Ketyeg az óra! 2014. március 15-től minden kft-nek rendelkeznie kell legalább 3 millió forint törzstőkével, jegyzett tőkével. Cikkünkben összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Törzstőke emelés

2014. március 15-től minden kft-nek rendelkeznie kell legalább 3 millió forint törzstőkével, jegyzett tőkével. Ezen kötelezettségnek legkésőbb 2016. március 15-ig kell eleget tenni. Amennyiben azonban 2014. március 15-e után társasági szerződésmódosítás válik szükségessé, akkor az első aktuális cégmódosítással egyidejűleg kell teljesíteni a tőkeemelést! Azok a cégek, amelyek határidőre nem teljesítik ezt a kötelezettséget, a cégbíróság részéről törvényességi felügyeleti eljárásra számíthatnak. Ennek keretében várhatóan először felszólítás lesz, később pedig - ha ez nem vezet eredményre - bírság. Ha a cég erre sem reagál érdemben, akkor a cégbíróság intézkedik a cég törléséről, és a működését felfüggeszti. A jegyzett tőke emelése történhet - többek között: a korábbi eredmény terhére, eredménytartalékból, tagok pénzbeli hozzájárulásából, tagok apportjából.

Cégmódosítás

A fentiek miatt érdemes a vállalkozás ügyvédjével, jogászával alaposan átbeszélni az esetlegesen szükséges cégmódosítást, és minden felmerülő, szükséges módosítást elvégeztetni még a március 15-i határidő előtt! Alapszabály, hogy a cég társasági szerződésében, alapító okiratában bekövetkező változásokat, cégmódosítást 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságnak. Cégmódosítást indokol (a teljesség igénye nélkül): tagok változása, cégértékesítés, üzletrész átruházás, ügyvezető változás, megbízás meghosszabbítása, székhely, telephely, fióktelep változás, új felvétele, cégnév változás, egyéb adatváltozás is lehet cégmódosítás (pl. tulajdonos lakcímváltozása),  jogviszonyok változása, új jogi kikötések, pl. osztalékelőleg lehetősége, átalakulás: társasági forma váltás (bt-ből kft-be, kft-ből zrt-be stb.), szétválás, kiválás, összeolvadás, jegyzett tőke változása, jegyzett tőke emelése, leszállítása, speciális cégmódosítás: átalakulás non-profit jellegre A tevékenységi kör módosítása 2012-től már nem igényel társasági szerződés módosítást és nem is oldható meg cégeljárásban! Ez átkerült a NAV-hoz! A bankszámlaszám, KSH szám (statisztikai számjel), adószám változását az adott lajstromszámot vezető szervezet automatikusan, elektronikusan megküldi a Cégbíróságnak, tehát ez a cég részéről nem igényel külön bejelentést, cégmódosítást. Legyen óvatos a zugírkászokkal! Kéretlen levelekben, cégtemetők és különböző gazdasági társaságok kínálnak kétes kimenetelű jogi szolgáltatást, ingyen könyvelést, székhelyszolgáltatást, sokszor félrevezető információkkal. A törvény szerint jogi képviseletet és cégbejegyzési ügyben történő közreműködést csak ügyvéd vagy közjegyző láthat el. Gazdasági társaságok, így különböző kft-k vagy egyéb cégek nem. Vissza a bejegyzésekhez
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden
Szegedikonyvelo.hu   Jogi nyilatkozat  6724 Szeged. Damjanich u. 14/A. | Tel: +36 20/454-8148

Figyelemfelhívás törzstőke emelésre

[2014.02.22.] Ketyeg az óra! 2014. március 15-től minden kft-nek rendelkeznie kell legalább 3 millió forint törzstőkével, jegyzett tőkével. Cikkünkben összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Törzstőke emelés

2014. március 15-től minden kft-nek rendelkeznie kell legalább 3 millió forint törzstőkével, jegyzett tőkével. Ezen kötelezettségnek legkésőbb 2016. március 15-ig kell eleget tenni. Amennyiben azonban 2014. március 15-e után társasági szerződésmódosítás válik szükségessé, akkor az első aktuális cégmódosítással egyidejűleg kell teljesíteni a tőkeemelést! Azok a cégek, amelyek határidőre nem teljesítik ezt a kötelezettséget, a cégbíróság részéről törvényességi felügyeleti eljárásra számíthatnak. Ennek keretében várhatóan először felszólítás lesz, később pedig - ha ez nem vezet eredményre - bírság. Ha a cég erre sem reagál érdemben, akkor a cégbíróság intézkedik a cég törléséről, és a működését felfüggeszti. A jegyzett tőke emelése történhet - többek között: a korábbi eredmény terhére, eredménytartalékból, tagok pénzbeli hozzájárulásából, tagok apportjából.

Cégmódosítás

A fentiek miatt érdemes a vállalkozás ügyvédjével, jogászával alaposan átbeszélni az esetlegesen szükséges cégmódosítást, és minden felmerülő, szükséges módosítást elvégeztetni még a március 15-i határidő előtt! Alapszabály, hogy a cég társasági szerződésében, alapító okiratában bekövetkező változásokat, cégmódosítást 30 napon belül be kell jelenteni a Cégbíróságnak. Cégmódosítást indokol (a teljesség igénye nélkül): tagok változása, cégértékesítés, üzletrész átruházás, ügyvezető változás, megbízás meghosszabbítása, székhely, telephely, fióktelep változás, új felvétele, cégnév változás, egyéb adatváltozás is lehet cégmódosítás (pl. tulajdonos lakcímváltozása),  jogviszonyok változása, új jogi kikötések, pl. osztalékelőleg lehetősége, átalakulás: társasági forma váltás (bt-ből kft-be, kft-ből zrt-be stb.), szétválás, kiválás, összeolvadás, jegyzett tőke változása, jegyzett tőke emelése, leszállítása, speciális cégmódosítás: átalakulás non-profit jellegre A tevékenységi kör módosítása 2012-től már nem igényel társasági szerződés módosítást és nem is oldható meg cégeljárásban! Ez átkerült a NAV-hoz! A bankszámlaszám, KSH szám (statisztikai számjel), adószám változását az adott lajstromszámot vezető szervezet automatikusan, elektronikusan megküldi a Cégbíróságnak, tehát ez a cég részéről nem igényel külön bejelentést, cégmódosítást. Legyen óvatos a zugírkászokkal! Kéretlen levelekben, cégtemetők és különböző gazdasági társaságok kínálnak kétes kimenetelű jogi szolgáltatást, ingyen könyvelést, székhelyszolgáltatást, sokszor félrevezető információkkal. A törvény szerint jogi képviseletet és cégbejegyzési ügyben történő közreműködést csak ügyvéd vagy közjegyző láthat el. Gazdasági társaságok, így különböző kft-k vagy egyéb cégek nem. Vissza a bejegyzésekhez
StaBILL Könyvelőiroda Kezdő és haladó vállalkozások stabil partnere Szegeden